Emilnadace Emil Open

Zapojení rakouských sportovců
do Evropských her handicapované mládeže Emil Open

plakat_a3_zapojeni_rakouska

Představujeme Vám projekt, který v rámci rakousko – české přeshraniční spolupráce spojuje mladé sportovce se zdravotním postižením z Horního RakouskaJihomoravského kraje.

Pro navázání této spolupráce jsme si vybrali Evropské hry handicapované mládeže Emil Open. Historicky první účast rakouských sportovců na těchto hrách je hlavním cílem projektu, na jehož základě chceme dále rozvíjet spolupráci a vzájemné zapojení do sportovních aktivit nejenom mezi těmito regiony.

Jako partnery pro tuto spolupráci jsme si vybrali velkou rakouskou střešní organizaci Österreichische Behindertensportverband (ÖBSV) a horno rakouskou organizaci Oberösterreichische Behindertensportverband (OÖBSV). Jejich členská základna s řadou různorodých sportovních klubů, závodů a soutěží je pro nás zárukou odpovídající nabídky pro zapojení sportovců z Jihomoravského kraje a naopak.

Oproti tomu stojí Emilova sportovní, spolek založený Nadačním fondem Emil, který podporuje mladé sportovce se zdravotním postižením formou přímé finanční pomoci, ale i vytvářením sportovních příležitostí nebo pořádáním sportovních událostí.

Věříme, že projekt s názvem „Zapojení rakouských sportovců do Evropských her handicapované mládeže Emil Open“, finančně podpořený z Fondu malých projektů – Evropský fond pro regionální rozvoj INTERREG Rakousko – Česká republika, bude pouze začátkem nové spolupráce nejen mezi zmiňovanými organizacemi a kluby, ale i mezi jednotlivci, kteří dostanou v rámci Emil Open příležitost seznámit se.

pp_emil

Aktuality

Galerie

Partneři

Kontakty

Emilova sportovní, z.s.

Malinovského náměstí 603/4 602 00 Brno, Česká republika IČ 067 07 785 info@emilova-sportovni.cz emilovasportovni

Pavel ZBOŽÍNEK

vedoucí projektu

Nicole HEIMOVÁ

koordinátorka

Österreichischer
Behindertensportverband

Brigittenauer Lände 42 1200 Wien

Matias COSTA

MA – Sportentwicklung

Oberösterreichischer
Behindertensportverband

Tegetthoffstrasse 26 4020 Linz

Katerina PELTZ

Chairperson