Emilnadace Emil Open

Naše druhá naše návštěva v Linci

Návštěva Lince patřila úžasné akci Para School Games, kterou pořádá náš partner Österreichischer Behindertensportverband. Děkujeme za pozváni a možnost předat vítěznému týmu pozvánku do Jihomoravského kraje na 8. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open. Těšíme se v červnu v Brně.

Galerie