Emilnadace Emil Open

Podepisujeme žádost s názvem „Krasobruslení zdravotně postižených“

Cíle: založením prvního krasobruslařského oddílu v ČR rozšířit nabídku sportovních aktivit pro mládež se zdravotním postižením, vytvořit stálou spolupráci s rakouskou mládeží a jejich trenéry prostřednictvím otevřených setkání i účasti na soutěžích. Dílčí cíle: vytvořit metodické materiály využitelné v podmínkách ČR (informace pro rodiče, školení trenérů, vlastní cvičení, systém marketingu pro nábor mládeže).

Cílová skupina: děti a mládež s mentálním, smyslovým a částečným tělesným postižením z JMK, Dolního a Horního Rakouska. Do projektu předpokládáme zapojení cca dvaceti dětí

Galerie